22/02/19  Giới thiệu  445
Trường Tiểu học Cao Bá Quát tiền thân là trường Tiểu học Vinh Quang 3- thị xã Kon Tum được thành lập năm 1999 theo Quyết định số 188/QĐ-TCCB của sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum ký ngày 03/09/1999 và được xây dựng trên địa bàn thôn Kon Rơ Bàng xã Vinh Quang, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Đến ngày 19 tháng ...