KẾ HOẠCH  TỔ CHỨC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2020-2021
 22/05/21  Thời khóa biểu  43
Thời khóa biểu tháng  4 năm học 2020-2021
Kế hoạch tổ chức hướng dẫn học tập tại nhà trong thời gian tạm dừng đến trường  Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
 22/05/21  Thời khóa biểu  42
Thời khóa biểu tháng  1 năm học 2020-2021
 01/06/21  Kế hoạch hoạt động  33
Kế hoạch hoạt động công nghệ thông tin năm học 2020-2021
 01/06/21  Kế hoạch hoạt động  23
Kế hoạch năm học 2020-2021