04/05/20  Thông báo  72
Thông báo về việc cho học sinh đi học lại
 22/02/19  Thông báo  195
Thông báo về cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc năm 2019" do Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức