A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc

Thực hiện Công văn số 166/SGDĐT-GDDT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc Giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc xét chọn và giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”

UBND THÀNH PHỐ KON TUM                    

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

    V/v Giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng

Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”

 

                     Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS trực thuộc

 

Thực hiện Công văn số 166/SGDĐT-GDDT ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc Giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”,

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trực thuộc xét chọn và giới thiệu cá nhân đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”, cụ thể:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

Là cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang công tác trong ngành giáo dục, có thời gian công tác liên tục từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm hiện tại; có những đóng góp tích cực, xuất sắc cho giáọ dục học sinh DTTS, giáo dục vùng đồng bào DTTS và đã được các cơ quan có thẩm quvền tặng bằng khen.

2. Số lượng giới thiệu, đề nghị:

Không hạn chế (miễn là đúng đối tượng, đủ tiêu chuẩn, nên chọn những cá nhân tiêu biểu nhất).

3. Hồ sơ giới thiệu, đề nghị:

- Danh sách trích ngang các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương (theo mẫu gửi kèm).

- Báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị xét tặng Kỉ niệm chương.

Các đơn vị gửi Hồ sơ giới thiệu, đề nghị về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận Giáo dục dân tộc (đ/c Hải) chậm nhất lúc 10 giờ 00 phút ngày 21 tháng 02 năm 2019.

Nhận được Công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi (Th/h)

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (C/đ)

- Bộ phận GDDT (H/d)

- Lưu VT

 

 

 

 


Tác giả: TH Cao Bá Quát
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan