09/08/21  Văn bản- Thông báo  19
Thông báo về việc sử dụng sách giáo khoa cho năm học 2021-2022
 03/06/21  Thông báo của trường  46
Thông báo Kết quả đánh giá xếp loại Viên chức, năm học 2020 - 2021
 27/05/21  Thông báo của trường  70
Thông báo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022
 22/05/21  Thông báo từ Phòng  46
Công văn hướng dẫn bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
 22/05/21  Thông báo từ Phòng  51
Hướng dẫn đánh giá xếp loại viên chức năm học 2020-2021
 07/05/21  Thông báo từ Phòng  53
Thông báo của Phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Kon Tum về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19